ข่าวกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2000 ชิ้น ให้แก่นักเรียน และครูทุกคน ใส่ป้องกันภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ - kachon.com

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2000 ชิ้น ให้แก่นักเรียน และครูทุกคน ใส่ป้องกันภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2000 ชิ้น ให้แก่นักเรียน และครูทุกคน ใส่ป้องกันภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

วันที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.หญิงคนเก่ง คุณมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ร่วมกับคณะแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ห่วงใยสุขภาพของนักเรียนและครูโรงเรียนบางมดวิทยาทุกคน จึงร่วมกันจัดโครงการทำดีด้วยหัวใจมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนบางมดวิทยาทุกคน เพื่อใส่ป้องกันภาวะฝุ่นละอองในอากาศที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ที่โรงเรียนบางมดวิทยาทุกคน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน