ข่าว“มูลนิธิคุณ” ร่วมกับ “ก้อง – สหรัถ” สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร. 9 ด้านสิ่งแวดล้อม ปล่อยคลิปรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติก - kachon.com

“มูลนิธิคุณ” ร่วมกับ “ก้อง – สหรัถ” สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร. 9 ด้านสิ่งแวดล้อม ปล่อยคลิปรณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติก
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่บุคคล ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2523 ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยต้องพบเจอ

จากวันนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่หันมาร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบการจัดตั้งองค์กร มูลนิธิ ชมรม และสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีจิตสำนึกในการเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิคุณ โดย คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิ และคุณก้อง - สหรัถ สังคปรีชา นักร้อง นักแสดงชื่อดัง เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคนมาร่วมมือเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดขยะพลาสติก กล่องโฟม การทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ำ ลำคลอง จนออกสู่ทะเล โดยทางมูลนิธิได้เผยแพร่ Viral Video ตัวแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย สามารถติดตามชมได้ที่ Facebook : KHUN Foundation – มูลนิธิคุณ, Kong Saharat Fanpage และ YouTube : MadRAD TV

ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ขยะล้นเมือง ฯลฯ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพวกเราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ด้วยการใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ การพกภาชนะส่วนตัวในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดการใช้หลอดดูด เหล่านี้สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ “เพราะโลกทั้งใบลมหายใจเดียวกัน”

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน