ข่าว"พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย" ในบทบาท เลขาฯ"สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย" ประธานมูลนิธิ "ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล" - kachon.com

"พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย" ในบทบาท เลขาฯ"สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย" ประธานมูลนิธิ "ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล"
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย เป็นนายตำรวจหนุ่มไฟแรง ดาวฤกษ์ดวงใหม่แห่งวงการพระเครื่อง ผู้ที่สามารถยกระดับพระเครื่องที่เคยเล่นหาระดับท้องถิ่น ขึ้นสู่สากลระดับประเทศ

โดยนำหลักการของกระบวนการยุติธรรมและวิชาการตำรวจ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรฐานพระเครื่องได้สำเร็จ จนผู้ใหญ่ทั้งประเทศประจักษ์ในความสามารถ ผลักดันให้ขึ้น ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คนล่าสุด"

อีกทั้งยังมีตำแหน่งในวงการพระเครื่องที่สำคัญพ่วงท้ายอีกหลายตำแหน่ง อาทิ

1.ประธานมูลนิธิ "ศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล"

2.ประธานมูลนิธิ "หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล"

3.เลขานุการและกรรมการ มูลนิธิพระเครื่อง พระบูชา(ประเทศไทย)

4.ประธานโต๊ะกรรมการตัดสินพระเครื่องถาวร ของ "สมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย" สายหลวงปู่หมุน

5.เป็นผู้ดูแล(admin)เว็ปไซต์ Uamulet.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื้อขายพระเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

6.เป็นที่ปรึกษา นิตยสารพระเครื่องชั้นนำของประเทศหลายๆฉบับ เช่น นิตยสาร "อมต"พระเครื่อง และนิตยสารพระเครื่อง "พุทธคยา"

นอกจากนี้ พ.ต.ท.ระพิน ยังเคยเป็นผู้รายงานข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สวพ.91 (FM.91 MHz.) ในช่วง “24 ชั่วโมงกับสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ” ออกอากาศวันจันทร์ – วันศุกร์ และเป็นผู้ดำเนินรายการ “โรงพักเพื่อประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง AM.576 และ AM.1179 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-18.00 น.ระหว่างปี 2550-2551 โดยปัจจุบันรับเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ "สยามวาไรตี้"ในส่วนดารา นักแสดงและผู้มีชื่อเสียง

พ.ต.ท.ระพิน ชื่อเล่น "เอ" ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง รอง ผกก.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม โรงพักสารภี จ.เชียงใหม่ และปฏิบัติราชการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) อีกหน้าที่หนึ่ง

พื้นเพเป็นคนอยุธยาโดยกำเนิด บุตรของ นายทองอยู่ ชาติไทย กับ นางสมพิศ ชาติไทย โดยต้นตระกูลบิดาเป็นคนอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และมีความเกี่ยวพันฉันญาติกับท่าน พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีพี่น้อง 2 คน โดยเป็นบุตรชายคนโต และมีน้องชาย คือ พันตำรวจโท ระพี ชาติไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รอง ผกก.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล(191)

พ.ต.ท.ระพิน เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว 2 ครั้ง โดยได้สมรสพระราชทานทั้ง 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อปี 2541 และครั้งที่2 ที่พระราชวังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่16 มกราคม 2547 แต่สถาน ภาพปัจจุบัน หย่า

ทางด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์ สาขา การเมืองการปกครอง จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบหลักสูตร “การศึกษาวิชาโททางด้านนิติศาสตร์” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น นอกจากนี้ ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ก่อนกำหนด โดยใช้เวลาเพียง 1 ปี 5 เดือนจากหลักสูตร 2 ปี ที่เป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และมีการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) และวิทยา นิพนธ์ที่ทำได้รับเลือกตีพิมพ์ลงในวารสารตำรวจ ฉบับที่ 407 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 อีกด้วย

รางวัลที่เคยได้รับ 1.รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญวันสุนทรภู่ จากโรงเรียนวัดบวรมงคล 2.โล่ประเภทเรียนดี (ที่ 1) หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิดรุ่นที่ 2 จากกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.โล่ประกาศเกียรติ คุณ เพื่อชมเชยการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมืออาชีพ ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 11 จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในปี 2548

บทบาทสำคัญในวงการพระเครื่อง เริ่มเข้าวงการจากการสะสมพระเครื่องหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ชัยนาท สืบค้นประวัติหลวงพ่อกวยจนกระจ่าง จึงไปสะดุดคำพูดของหลวงพ่อกวยที่เคยพูดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า "ถ้าฉันไม่อยู่ให้ไปหาหลวงพ่อหมุน แทนนะ พระองค์นี้ไม่ธรรมดาหรอกโยม" จึงทำให้เริ่มหันมาศึกษาและสะสมจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว

พ.ต.ท.ระพิน เป็นผู้ที่สามารถนำพระเครื่องหลวงปู่หมุน ที่อดีตเคยเล่นหากันอยู่แค่ในระดับท้องถิ่น ให้ขึ้นสู่สากลระดับประเทศ จนติดทำเนียบเป็นพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในขณะนี้

พ.ต.ท.ระพิน นับเป็นเซียนพระดาวฤกษ์ดวงใหม่แห่งวงการพระเครื่อง ที่สามารถนำหลักการของกระบวนการยุติธรรมและวิชาการตำรวจ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดมาตรฐานของพระเครื่องหลวงปู่หมุน แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์ ที่อดีตเคยมีปัญหาถกเถียงกันไม่จบ โดยสามารถนำทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ มาอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์จนได้ข้อยุติ และได้รับการยอมรับกันเป็นสากลมาแล้วหลายรุ่น หลายพิมพ์ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานพระเครื่องสายหลวงปู่หมุน ด้วยการก่อตั้งเป็นมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ให้ความรู้ จัดหมวดหมู่ สร้างความชัดเจนในเรื่องวัตถุมงคล ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่องและสื่อมวลชน จนมีการตีพิมพ์ยกให้เป็น "กลุ่มพระเครื่องตัวอย่าง" ในยุค 4G ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพลิกโฉมใหม่และยกมาตรฐานวงการพระเครื่องเมืองไทย และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯที่ผ่านมา ก็เป็นที่จับตามองของคนในวงการพระเครื่องและสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

พ.ต.ท.ระพิน นับเป็นนายตำรวจหนึ่งเดียวที่มีบทบาทสำคัญในวงการพระเครื่องเมืองไทย มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และยังมีตำแหน่งอันทรงเกียรติอีกมากมายในวงการพระเครื่องของไทย ดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้ความไว้วางใจจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และผู้ใหญ่ในวงการพระเครื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ

1.ประธานฝ่ายกฎหมาย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

2.ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ล่าสุด พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้รับการแต่งตั้งจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็น"เลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย"และสร้างประวัติศาสตร์เป็นเลขานุการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คนที่3 ตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯเกือบ20ปี ดังนี้

1.)เลขานุการสมาคมฯคนที่1 คือ "คุณป๋อง สุพรรณ" รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้พระเครื่องแห่งปี (๒ ปีซ้อน ๒๕๔๕/๒๕๔๖)

2.)เลขานุการสมาคมฯคนที่2 คือ พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ

3.)เลขานุการสมาคมฯคนที่3(ปัจจุบัน) พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ประธานมูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล

ที่ผ่านมาทางพ.ต.ท.ระพิน ได้จัดสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่หมุน รุ่น"มหาโภคทรัพย์" เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก และปัจจุบันกำลังทำหนังสือรวมวัตถุมงคลหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล จัดเป็นสุดยอดหนังสือตำราแห่งยุค 4G นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการหนังสือพระเครื่อง ซึ่งได้กระแสการตอบรับของคนในวงการพระเครื่องอย่างมากในขณะนี้

สนใจติดตามข่าวสารต่างๆของ พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย ได้ที่ fanpage พ.ต.ท.ระพิน ชาติไทย,กลุ่ม facebook มูลนิธิศิษย์หลวงปู่หมุน และเฟซบุ๊กส่วนตัว พันตำรวจโทระพิน ชาติไทย

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน