ข่าวอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณชูศักดิ์ จันทยานน์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลที่เป็นออทิสติกมีความเป็ - kachon.com

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณชูศักดิ์ จันทยานน์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลที่เป็นออทิสติกมีความเป็
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ)ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณชูศักดิ์ จันทยานน์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลที่เป็นออทิสติกมีความเป็นอยู่มีสวัสดิการ การดูแลรักษาที่มีคุณภาพขึ้น

ในปัจจุบันยังมีเด็กออทิสติกจำนวนไม่น้อยที่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวหรือโดนรังแกจากคนภายนอก ด้วยเหตุดังนี้คุณชูศักดิ์จึงพยายามที่จะให้สถานพยาบาลและภาครัฐได้ใส่ใจเขาเหล่านี้มากขึ้นเช่นการส่งเสริมให้มีสถานพยาบาลโดยเฉพาะหรือสภานส่งเสริมอาชีพ ด้วยความเชิ่อมั่นว่าหากเขาเหล่านั้นมีโอกาสฝึกฝนตนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคนเข้าใจ เขาเหล่านั้นย่อมสามารถพัฒนาตนเองไปได้ไกลกว่าที่สายตาคนทั่วไปจะประเมินได้ ร่วมส่งแรงใจให้คุณชูศักดิ์ จันทยานนท์และเขาเหล่านั้นไปกับรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดิน กับ อิ๋งอิ๋ง ทางช่อง NBT วันศุกร์ เวลา 22.00-22.30 น.

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร by กะฉ่อน บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา รายงาน