ข่าวอิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผนดิน - kachon.com

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผนดิน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

อิ๋งอิ๋ง(ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ) ร่วมเชิดชูเกียรติ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผ่านทางรายการทำด้วยใจเพื่อแผนดิน

ในปัจจุบันการพิการทางสติปัญญาหรือที่เรียกว่าดาวน์ซินโดรมยังคงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการดูแลและเข้าใจจากสังคมของคนไทย เพราะคนเหล่านี้ถ้าเราทุกคนช่วยกันให้กำลังใจ ให้โอกาสเขาก็จะสามารถมีพัฒนาการของเขาได้

ปัจจุบันคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เป็นนายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งตัวท่านเองก็มีลูกชายที่ป่วยเป็นโรคนี้เช่นกัน จากความรู้สึกของคนเป็นพ่อจึงเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำหน้าที่นี้ให้แก่สังคม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้แก่เด็กพิเศษ การสร้างความเข้าใจให้กับสังคม และที่สุดคือการสร้างงานให้แก่เด็กกลุ่มนี้ เพื่อให้เขาสามารถหารายได้ให้ตัวเองได้ และจะเป็นการลดภาระของสังคมไปในตัว อาการดาวน์ซินโดรม เกิดจากโครโมโศมคู่ที่ ๒๑ เกินมาหนึ่งแท่งเป็นภาวะทางพันธุกรรม ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้จะมีพัฒนาการช้า แต่เขาสามารถถูกฝึกและพัฒนาให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ แต่ทว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองของเด็กมักอายและไม่ให้ลูกของตนออกไปไหนเพราะเกรงจะเป็นภาระหรือสร้างปัญหา นั่นคือการปิดกั้นในการพัฒนาการเรียนรู้ทำให้เด็กพิเศษไม่สามารถพัฒนาตัวของเขาได้ และถือว่านั่นคือความเข้าใจผิดๆอีกด้วย

หากเราทำให้พ่อแม่ของผู้ป่วยเข้าใจได้และทำให้สังคมเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้พิการทางสติปัญญาก็จะมีการพัฒนาจนสามารถใช้ชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มคนเหล่านี้เรายังสามารถฝึกทักษะในการทำงานให้ได้อีกด้วย แต่ทั้งหมดต้องเริ่มจากที่บ้านที่ต้องเข้าใจ เปิดใจ ลูกของตนเอง นี่คืออีกหนึ่งท่านที่เราต้องเชิดชูเกียรติ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อีกหนึ่งท่านที่ทำงานเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นต้องการให้สังคมเปิดโอกาสและที่สำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองของเด็กต้องเปิดใจและพาเขาเข้าสังคม และพร้อมที่จะฝึกหัดเขาแม้ว่าจะเป็นร้อยๆครั้งก็ตาม แต่จงเชื่อมั่นว่าผู้พิการทางสติปัญญานั้นแม้จะมีพัฒนาการช้าแต่เขาก็สามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอน เราขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นได้รับการพัฒนาและการดูแลจากสังคม ขอเชิญชมรายการทำด้วยในเพื่อแผ่นดิน กับช่วงเชิดชูเกียรติได้ ทางช่อง NBT ทุกวันศุกร์ เวลา ๒๒.๐๐ -๒๒.๓๐ น.

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ไก่ ทิพย์จักร by กะฉ่อน บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา รายงาน